Напрями практики: господарське право; цивільне право; податкове право; нерухомість, будівництво та земельне право; приватизація; реєстрація, реорганізація та ліквідація підприємств; злиття і поглинання; отримання ліцензій та дозволів; медіа право, реклама; представництво в судах.
GRATA, RATA ET ACCEPTA

Страхове право

Представництво інтересів у судах всіх інстанцій у справах:

 • за позовами страхувальників про стягнення страхового відшкодування за договорами КАСКО, ОСЦПВВТЗ, страхування фінансових ризиків, майнового страхування тощо;
 • у справах про стягнення коштів в порядку регресу;
 • у справах щодо оскарження рішень Уповноваженого органу про застосування заходів впливу, в тому числі, у випадку зупинення (обмеження) або анулювання (відкликання) ліцензії на здійснення страхової діяльності;
 • у спорах, які виникають з договорів перестрахування;
 • в інших спорах, які виникають з відносин страхування та перестрахування (визнання недійсними, розірвання, пролонгація, тлумачення умов договорів страхування та перестрахування тощо). 

Господарське право

 • супровід господарської діяльності підприємства;
 • консультації з питань виникнення (захисту) майнових прав та обов'язків;
 • супровід виконання та припинення господарських зобов'язань;
 • підготовка господарських договорів (з врахуванням інтересів клієнта);
 • консультації з питань зовнішньоекономічної діяльності;
 • супровід здійснення інвестиційної діяльності;
 • консультації та супровід отримання ліцензій у сферах медичної практики, будівельної діяльності, азартних ігор, перевезення пасажирів тощо;
 • підготовка експертних і юридичних висновків з питань приватизації;
 • розроблення стратегії та механізму приватизації;
 • супровід участі в процесі приватизації з формуванням пакету документів;
 • представництво інтересів у державних (комунальних) органах приватизації;
 • консультації з питань діяльності державних (комунальних) органів приватизації;
 • консультації в передприватизаційний та післяприватизаційний період.

 

Цивільне право

 • консультації з питань укладання (виконання) правочинів, комерційне представництво;
 • підготовка правочинів (індивідуальний підхід до кожної ситуації);
 • супровід виконання договірних зобов'язань;
 • захист особистих немайнових та майнових прав;
 • житлові правовідносини;
 • сімейні правовідносини;
 • трудові правовідносини (в тому числі - консультації та супровід отримання дозволу на працевлаштування іноземних осіб, постійної посвідки на проживання);
 • захист права власності;
 • супровід у справах про захист прав споживачів;
 • оформлення прав на спадщину.

 

Податкове право

 • консультації з питань оподаткування;
 • податкове планування та оптимізація оподаткування;
 • консультації з питань складання фінансової і податкової звітності підприємства;
 • підготовка письмових рекомендацій (інструкцій, положень) щодо необхідного комплексу дій під час проведення перевірок податковими органами;
 • супровід перевірок щодо дотримання вимог податкового (валютного) законодавства України;
 • оскарження податкових повідомлень-рішень в адміністративному та судовому порядках;
 • захист інтересів при неправомірному застосуванні адміністративного арешту активів, несанкціонованому обшуку приміщень, неправомірному вилученню оригіналів первинних документів;
 • супровід операцій по відшкодуванню ПДВ.

 

Нерухомість, будівництво та земельне право

 • консультації, підготовка та супровід договорів купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, іпотеки та інших операцій з нерухомістю;
 • надання правової експертизи щодо правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомості;
 • реєстрація права власності на нерухоме майно;
 • консультації та супровід одержання дозвільних документів на будівництво;
 • консультації та супровід проектування об'єктів будівництва, введення в експлуатацію об'єктів будівництва, узгодження та затвердження проектної документації, тощо;
 • розробка стратегій придбання та забудови земельних ділянок (due diligence, котеджні забудови, забудови земель рекреаційного та оздоровчого призначення (в т.ч. водоохоронні зони);
 • консультації та юридичний супровід оформлення земельних ділянок;
 • реалізація інвестиційних проектів (експертиза, розроблення стратегії, повний супровід).

 

Реєстрація, реорганізація та ліквідація підприємств, злиття і поглинання

 • підготовка документів та державна реєстрація фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб (товариств з обмеженою відповідальністю, акціонерних товариств, громадських організацій, комунальних підприємств, іноземних представництв), а також відокремлених підрозділів;
 • приведення установчих документів товариств у відповідність з чинним законодавством України;
 • внесення змін до установчих документів товариств;
 • консультації з питань структуризації юридичних осіб, створення холдингів та інших юридичних осіб спеціального призначення;
 • підготовка договорів купівлі-продажу акцій, угод між акціонерами;
 • підготовка господарських договорів у сфері злиття і поглинання;
 • консультації з питань антимонопольного та банківського законодавства в процесі злиття та поглинання.

 

Медіа право, реклама

 • підготовка договорів у сфері видавничої діяльності, ЗМІ, телерадіомовлення, реклами;
 • супровід оформлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами;
 • супровід реалізації соціальних проектів в сфері реклами (соціальна реклама);
 • супровід реалізації інвестиційних проектів в сфері реклами;
 • нормативно-правова робота в сфері реклами;
 • отримання дозвільної документації для здійснення видавничої діяльності;
 • супровід діяльності Інтернет-порталів.

 

Представництво в судах

 • досудове врегулювання спору (консультації, участь в переговорах, підготовка претензій, звернень до правоохоронних органів та контроль за їх розглядом тощо);
 • підготовка процесуальних документів цивільного, господарського та адміністративного провадження (позовні заяви, відзиви на позовні заяви, мирові угоди, заяви, клопотання тощо);
 • представництво інтересів у судах загальної, господарської та адміністративної юрисдикції;
 • оскарження ухвал, рішень, постанов судів загальної, господарської та адміністративної юрисдикції;
 • супровід виконання судових рішень.